1. Đồi Gô Gô Tha Xưa
2. Tiệc Chúa
3. Tiệc Thánh
4. Nhiều Khi Tôi Nhớ Về
5. Hãy Rao Truyền Sự Chết Chúa Jesus
6. Đồi Gô Tha Chốn Xưa
7. Chúa Mang Thập Hình
8. Bởi Lằn Roi Ngài
9. Nơi Đồi Gô Tha

Cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về bài viết này
Note: bài viết của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi công khai!

There are no comments yet

× Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản facebook để bắt đầu viết bài