1. Đồi Gô Gô Tha Xưa
2. Tiệc Chúa
3. Tiệc Thánh
4. Nhiều Khi Tôi Nhớ Về
5. Hãy Rao Truyền Sự Chết Chúa Jesus
6. Đồi Gô Tha Chốn Xưa
7. Chúa Mang Thập Hình
8. Bởi Lằn Roi Ngài
9. Nơi Đồi Gô Tha

CHIA SẺ
Bình luận về bài viết

There are no comments yet

× You need to log in to enter the discussion