Zing mp3

Zing mp3

Nghe bài hát

What A Friend We Have In Jesus - Đang Cập Nhật

Đăng bởi:

tonvinhchua.net

| Album:

Đang cập nhật

| Thể loại:

Nhạc Thánh Nước Ngoài
Lượt nghe: 2643 | Lượt download: 102 | Like: 1 | DisLike: 0Zing mp3
Đang tải dữ liệu........
Link nhạc:
Nhúng blog:

     
Lời bài hát

What A Friend We Have In Jesus

Đóng góp lời bài hát gởi email về tonvinhchuanet@gmail.com
nhac thanh tin lanh

Ẩn toàn bộ

Viết cảm nhận
Các phiên bản khác

Zing mp3
Zing mp3

Bài hát cùng thể loại

Trình bày: Đang Cập Nhật | Lượt nghe: 2441 | Lượt tải: 240

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Volume

Trình bày: Đang Cập Nhật | Lượt nghe: 2192 | Lượt tải: 110

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Patrick Leong | Lượt nghe: 2008 | Lượt tải: 92

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Đang Cập Nhật | Lượt nghe: 2294 | Lượt tải: 109

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Hillsong | Lượt nghe: 2111 | Lượt tải: 116

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Sandy Patti | Lượt nghe: 2834 | Lượt tải: 142

Đăng bởi: Good Samaritan | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Volume

Trình bày: DonMoen | Lượt nghe: 1178 | Lượt tải: 13

Đăng bởi: christian_su | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Volume

Trình bày: Đang Cập Nhật | Lượt nghe: 2124 | Lượt tải: 70

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Chris Tomlin | Lượt nghe: 2588 | Lượt tải: 139

Đăng bởi: emanuel | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Kim Nam Kyun | Lượt nghe: 2760 | Lượt tải: 132

Đăng bởi: Hanh Phuoc | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Hillsongs | Lượt nghe: 1950 | Lượt tải: 116

Đăng bởi: napthian | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Đang Cập Nhật | Lượt nghe: 10133 | Lượt tải: 349

Đăng bởi: Suhyoung | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Volume

Trình bày: Hillsongs | Lượt nghe: 2424 | Lượt tải: 183

Đăng bởi: napthian | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Volume

Trình bày: Planetshakers | Lượt nghe: 2141 | Lượt tải: 99

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Celtic Woman | Lượt nghe: 2531 | Lượt tải: 108

Đăng bởi: Good Samaritan | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Kim Nam Kyun | Lượt nghe: 3514 | Lượt tải: 137

Đăng bởi: Hanh Phuoc | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: John Chisum | Lượt nghe: 1930 | Lượt tải: 134

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Planetshakers | Lượt nghe: 2020 | Lượt tải: 97

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: true worshippers | Lượt nghe: 2347 | Lượt tải: 188

Đăng bởi: lighthouse | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Đang Cập Nhật | Lượt nghe: 2405 | Lượt tải: 90

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Volume

Trình bày: Newsboys | Lượt nghe: 2304 | Lượt tải: 152

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Don Moen | Lượt nghe: 2093 | Lượt tải: 506

Đăng bởi: napthian | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Volume

Trình bày: Hillsong | Lượt nghe: 2244 | Lượt tải: 139

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Maranatha Singers | Lượt nghe: 2406 | Lượt tải: 135

Đăng bởi: | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Đang Cập Nhật | Lượt nghe: 2846 | Lượt tải: 177

Đăng bởi: Suhyoung | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: WestLife | Lượt nghe: 2948 | Lượt tải: 154

Đăng bởi: Good Samaritan | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Chris Christensen | Lượt nghe: 1765 | Lượt tải: 90

Đăng bởi: napthian | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Patrick Leong | Lượt nghe: 2083 | Lượt tải: 104

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Volume

Trình bày: Hillsong | Lượt nghe: 2732 | Lượt tải: 147

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Đang Cập Nhật | Lượt nghe: 2079 | Lượt tải: 149

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Zing mp3

Zing Video

loi thi hay. nhac thi ...

Tình yêu Chúa

Comment: yeunhacthanh

Thời gian: 01-05-2015

Zing Video

bai hat nay nghe lời ...

Tình yêu Chúa

Comment: Davidngu

Thời gian: 30-04-2015

Zing Video

hay..

kră yang jur tơ teh đak

Comment: kpakemnay

Thời gian: 27-04-2015

Zing Video

Amen! Ca vang tình yêu ...

Ca Vang Tình Yêu Chúa

Comment: yeunhacthanh1

Thời gian: 18-04-2015

Zing Video

Cảm tạ ơn Chúa!

Chúa Quá Nhân Từ

Comment: yeunhacthanh1

Thời gian: 18-04-2015

533 người đang online , gồm 533 khách và 0 thành viên