Zing mp3

Zing mp3

Nghe bài hát

What A Friend We Have In Jesus - Alan Jackson

Đăng bởi:

tonvinhchua.net

| Album:

Đang cập nhật

| Thể loại:

Nhạc Thánh Nước Ngoài
Lượt nghe: 1954 | Lượt download: 129 | Like: 0 | DisLike: 0Zing mp3
Đang tải dữ liệu........
Link nhạc:
Nhúng blog:
     
Lời bài hát

What A Friend We Have In Jesus

Đóng góp lời bài hát gởi email về tonvinhchuanet@gmail.com
nhac thanh tin lanh

Ẩn toàn bộ

Viết cảm nhận
Các phiên bản khác

Zing mp3
Zing mp3

Bài hát cùng thể loại

Trình bày: Đang Cập Nhật | Lượt nghe: 2117 | Lượt tải: 141

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Đang Cập Nhật | Lượt nghe: 2302 | Lượt tải: 131

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Volume

Trình bày: Jeremy Camp | Lượt nghe: 1616 | Lượt tải: 24

Đăng bởi: sondalatcity1992 | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Glory Revealed | Lượt nghe: 1452 | Lượt tải: 19

Đăng bởi: sondalatcity1992 | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Patrick Leong | Lượt nghe: 1859 | Lượt tải: 85

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Volume

Trình bày: Đang Cập Nhật | Lượt nghe: 2085 | Lượt tải: 155

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Devon Kauflin | Lượt nghe: 222 | Lượt tải: 4

Đăng bởi: sondalatcity1992 | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Kim Nam Kyun | Lượt nghe: 2329 | Lượt tải: 134

Đăng bởi: Hanh Phuoc | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Hillsong | Lượt nghe: 1268 | Lượt tải: 24

Đăng bởi: David Dũng Phạm | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Đang Cập Nhật | Lượt nghe: 2093 | Lượt tải: 98

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Đang Cập Nhật | Lượt nghe: 1766 | Lượt tải: 24

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Sandy Patti | Lượt nghe: 2669 | Lượt tải: 142

Đăng bởi: Good Samaritan | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Volume

Trình bày: Plus One | Lượt nghe: 1948 | Lượt tải: 649

Đăng bởi: toiyeunhacthanh | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Hillsong | Lượt nghe: 1964 | Lượt tải: 118

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Đang Cập Nhật | Lượt nghe: 1863 | Lượt tải: 124

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Volume

Trình bày: Đang Cập Nhật | Lượt nghe: 1867 | Lượt tải: 87

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Kim Nam Kyun | Lượt nghe: 2576 | Lượt tải: 130

Đăng bởi: Hanh Phuoc | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Patrick Leong | Lượt nghe: 1812 | Lượt tải: 92

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Celtic Woman | Lượt nghe: 2328 | Lượt tải: 108

Đăng bởi: Good Samaritan | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Don Moen | Lượt nghe: 1579 | Lượt tải: 90

Đăng bởi: napthian | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Kim Nam Kyun | Lượt nghe: 3232 | Lượt tải: 135

Đăng bởi: Hanh Phuoc | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Đang Cập Nhật | Lượt nghe: 2267 | Lượt tải: 102

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Đang Cập Nhật | Lượt nghe: 2408 | Lượt tải: 132

Đăng bởi: Suhyoung | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Đang Cập Nhật | Lượt nghe: 1273 | Lượt tải: 26

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Kelly willard | Lượt nghe: 1977 | Lượt tải: 164

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Planetshakers | Lượt nghe: 1870 | Lượt tải: 97

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Patrick Leong | Lượt nghe: 1889 | Lượt tải: 98

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: true worshippers | Lượt nghe: 2212 | Lượt tải: 188

Đăng bởi: lighthouse | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Krik and Debby Dearman | Lượt nghe: 1738 | Lượt tải: 135

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Trình bày: Đang Cập Nhật | Lượt nghe: 2943 | Lượt tải: 191

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Nhạc Thánh Nước Ngoài

Zing mp3

Zing Video

loi thi hay. nhac thi ...

Tình yêu Chúa

Comment: yeunhacthanh

Thời gian: 01-05-2015

Zing Video

bai hat nay nghe lời ...

Tình yêu Chúa

Comment: Davidngu

Thời gian: 30-04-2015

Zing Video

hay..

kră yang jur tơ teh đak

Comment: kpakemnay

Thời gian: 27-04-2015

Zing Video

Amen! Ca vang tình yêu ...

Ca Vang Tình Yêu Chúa

Comment: yeunhacthanh1

Thời gian: 18-04-2015

Zing Video

Cảm tạ ơn Chúa!

Chúa Quá Nhân Từ

Comment: yeunhacthanh1

Thời gian: 18-04-2015

79 người đang online , gồm 79 khách và 0 thành viên