Zing mp3

Zing mp3

Nghe bài hát

Rồi một ngày Chúa đến - Đang Cập Nhật

Đăng bởi:

Deu@yahoo.com

| Album:

Đang cập nhật

| Thể loại:

Thể Loại Khác
Lượt nghe: 1425 | Lượt download: 125 | Like: 0 | DisLike: 0Zing mp3
Đang tải dữ liệu........
Link nhạc:
Nhúng blog:
     
Lời bài hát

Rồi một ngày Chúa đến

Đóng góp lời bài hát gởi email về tonvinhchuanet@gmail.com
nhac thanh tin lanh

Ẩn toàn bộ

Viết cảm nhận
Các phiên bản khác

Zing mp3
Zing mp3

Bài hát cùng thể loại

Trình bày: Đang Cập Nhật | Lượt nghe: 77 | Lượt tải: 2

Đăng bởi: nhacthanh@jeh | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: Emmah | Lượt nghe: 760 | Lượt tải: 14

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: Henni Song & H Ruth | Lượt nghe: 943 | Lượt tải: 17

Đăng bởi: hennisong | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: Phương Hà | Lượt nghe: 555 | Lượt tải: 25

Đăng bởi: nguoichanchien | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: Hmư | Lượt nghe: 923 | Lượt tải: 4

Đăng bởi: Hoang Deu | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: Y- Nuu | Lượt nghe: 997 | Lượt tải: 18

Đăng bởi: Yblưn | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: Christian | Lượt nghe: 157 | Lượt tải: 9

Đăng bởi: Hzuchbahnar | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: CHHENH - | Lượt nghe: 877 | Lượt tải: 4

Đăng bởi: Hoang Deu | Thể loại : Thể Loại Khác

Volume

Trình bày: HMU TKTU | Lượt nghe: 676 | Lượt tải: 11

Đăng bởi: Hoang Y Deu | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: Đang Cập Nhật | Lượt nghe: 2202 | Lượt tải: 275

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: Vân Khánh | Lượt nghe: 1419 | Lượt tải: 94

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: Y-thai | Lượt nghe: 545 | Lượt tải: 8

Đăng bởi: ylegin85 | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: GIN | Lượt nghe: 895 | Lượt tải: 7

Đăng bởi: ylegin85 | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: Lưu Chí Vỹ | Lượt nghe: 3609 | Lượt tải: 396

Đăng bởi: toiyeunhacthanh | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: HNHAN | Lượt nghe: 775 | Lượt tải: 7

Đăng bởi: ylegin85 | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: Mỹ Dung | Lượt nghe: 1596 | Lượt tải: 67

Đăng bởi: lighthouse | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: Hagim | Lượt nghe: 2908 | Lượt tải: 209

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: Nguyễn Đức Trọng | Lượt nghe: 988 | Lượt tải: 26

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: KHAN_THUU | Lượt nghe: 734 | Lượt tải: 7

Đăng bởi: yaun2013 | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: chrui | Lượt nghe: 709 | Lượt tải: 7

Đăng bởi: myuch1995 | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: DMT | Lượt nghe: 1069 | Lượt tải: 122

Đăng bởi: Suhyoung | Thể loại : Thể Loại Khác

Volume

Trình bày: PK | Lượt nghe: 1235 | Lượt tải: 127

Đăng bởi: Suhyoung | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: ônêsim | Lượt nghe: 559 | Lượt tải: 11

Đăng bởi: NhacthanhMnongRlam | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: Nguyễn Đức Trọng | Lượt nghe: 1971 | Lượt tải: 144

Đăng bởi: trungthuong | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: Benjamin Pham | Lượt nghe: 1082 | Lượt tải: 15

Đăng bởi: rosegarden291 | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: kro | Lượt nghe: 1261 | Lượt tải: 17

Đăng bởi: phiero | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: Hương Giang | Lượt nghe: 2319 | Lượt tải: 131

Đăng bởi: tonvinhchua.net | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: Yakôp | Lượt nghe: 1493 | Lượt tải: 15

Đăng bởi: Yblưn | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: GIN | Lượt nghe: 866 | Lượt tải: 16

Đăng bởi: ylegin85 | Thể loại : Thể Loại Khác

Trình bày: Hmư | Lượt nghe: 987 | Lượt tải: 23

Đăng bởi: Deu@yahoo.com | Thể loại : Thể Loại Khác

Zing mp3

Zing Video
Zing Video

cảm ơn các bạn ...

Trở về nhà Cha

Comment: samuelthienai

Thời gian: 03-05-2015

Zing Video

bài hát nầy ...

Trở về nhà Cha

Comment: I love Jesus

Thời gian: 03-05-2015

Zing Video

giong hat cua anh that ...

Trở về nhà Cha

Comment: yeunhacthanh

Thời gian: 03-05-2015

Zing Video

loi thi hay. nhac thi ...

Tình yêu Chúa

Comment: yeunhacthanh

Thời gian: 01-05-2015

98 người đang online , gồm 98 khách và 0 thành viên